krasnobrod.tv

Młodzież w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia

dodano: 22 maja 2018
Małgorzata Piaseczna

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli – Wychowawców Burs i Internatów pt. „Bursa i Internat szansą na lepszą edukację” pod hasłem „ Młodzież w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia. ”

Honorowym Patronatem Konferencję objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zamość.
Licznie przybyłych gości, powitał Dyrektor Bursy Waldemar Leszczyński i zainaugurował konferencję. Przybyli na nią przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty, władz Miasta Zamościa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu,  Związku Nauczycielstwa Polskiego, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Dyrektorzy i Nauczyciele – Wychowawcy reprezentowali bursy i internaty z całej Polski. Na Konferencję przybyli goście z Białej Podlaskiej, Lubartowa, Lublina, Łodzi, Sandomierza, Poznania, Puław, Starego Sącza, Chełma, Zwierzyńca oraz dyrektorzy i nauczyciele zamojskich przedszkoli, szkół i placówek.
Po otwarciu konferencji, przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty Pan Artur Pawłowski wręczył Dyrektorowi Waldemarowi Leszczyńskiemu „Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”, który jest ważnym wyróżnieniem i  świadczy o szerokim spektrum działań placówki.
Dyrektor Leszczyński wprowadził zebranych w tematykę dotyczącą szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem młodzieży w cyberprzestrzeni: „ Mam nadzieję – mówił - że uda się nam poszerzyć wiedzę i wzbogacić refleksję, dostarczyć rozwiązań, jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, a także wskazać pozytywne aspekty korzystania przez młodzież z nowych technologii informacyjnych.” Następnie przekazał głos prelegentom, specjalistom w omawianej dziedzinie.
Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie Pan Dariusz Nosowicz, który mówił o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie. Z kolei dr Iwona Ulfik – Jaworska z  Instytutu Psychologii KUL w Lublinie,  zaprezentowała wykład poświęcony problemom wychowawczym związanym z używaniem nowych  mediów. W dalszej części konferencji dr inż. Agata Waszek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu przedstawiła pozytywne aspekty wykorzystywania narzędzi internetowych w procesie wychowania. Ostatnim wystąpieniem był wykład  mgr Małgorzaty Szwarc- Niderli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 1 w Zamościu, dotyczący problematyki  pomocy uczniom nadmiernie korzystającym z technologii internetowej.  
W opinii przybyłych na Konferencję przedstawicieli władz oświatowych oraz dyrektorów, nauczycieli – wychowawców burs i internatów, inicjatywa podjęta przez Bursę Międzyszkolną nr 2 w Zamościu jest bardzo potrzebna i przynosi wiele pozytywnych efektów: rozwija wzajemną współpracę, integruje środowisko burs i internatów oraz wpływa na podnoszenie jakości ich pracy.

Monika Rebizant – Siwiło

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz