krasnobrod.tv

 Trwa nabór wniosków w programie „Dobry Start”

dodano: 11 lipca 2018

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać online od 1 lipca. Od sierpnia Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu będzie je przyjmować w formie tradycyjnej-papierowej. Do 6.07. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjęło 665 wniosków (online), na razie pozytywnie rozpatrzono 284 wnioski.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko do 20. roku życia uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie przysługuje również uczniom uczącym się w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno–wychowawczym.
Świadczenie nie przysługuje:
- dzieciom uczęszczającym do przedszkoli oraz realizującym roczne przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub w przedszkolu,
- uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych,
- dzieciom lub osobom uczącym się które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.
Wniosek o świadczenie „Dobry Start” - podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” składać można online już od 1 lipca za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).
Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?
Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz rodzinom zastępczym oraz osobom uczącym się. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania.
Miejsce i termin składania wniosku
Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać od 1 lipca online za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną.
Od dnia 1 sierpnia 2018 roku mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wniosek w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w pok. 25 (parter)
Wnioski przyjmowane będą w godzinach:
- poniedziałki, środy, czwartki 8:00 – 15:15
- wtorki 8:00 – 16:15
- piątki 8:00 – 14:45
Termin złożenia wniosków upływa 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwaga
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy składaniu wniosków drogą elektroniczną na właściwe wybranie jednostki rozpatrującej wnioski.
Dla mieszkańców Miasta Zamość jest to MCPR Zamość
Informacja telefoniczna - 84 677 66 09
Gdzie można pobrać wniosek?
Druki w formie papierowej od 2 lipca będą dostępne do pobrania w siedzibie:
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57
ponadto wnioski można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakładce „wnioski” (druk do pobrania)- http://www.mcpr.zamosc.pl/wnioski
Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.
Materiał MCPR Zamość

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz